de FNV afdeling van asd. | pamfletten | Gastenboek | Bestuur en telefoonnummers CLP | Data en agenda Mokumspoor vergaderingen | Poc nieuws | vroeger

 

forum Mokumspoor

 

Bij NS is momenteel een hoop te doen over het onderwerp zelfroosteren. Hoewel het nog maar om experimenten gaat, lijken de voor- en tegenstanders hun stellingen al te hebben betrokken. Wat is er aan de hand, en hoe uit de impasse te komen? “Het gaat slechts om een papieren oefening.”

Moet kunnen: een serieus verhaal over een bloedserieus onderwerp beginnen met een zelfverzonnen sprookje. Een sprookje uit het recente verleden, laten we zeggen enkele tientallen jaren geleden. Als metafoor voor wat je eigenlijk bedoelt, oftewel de boodschap in een notendop. Komt-ie:

Er was eens een man die een vliegtuig kocht. De vliegtuigbouw was in die jaren de kinderschoenen allang ontgroeid, maar de man had daar geen boodschap aan. Hij wilde gewoon een vliegtuig hebben om er zo ongeveer per direct de vleugels van af te schroeven en er vervolgens elke dag rustig mee over de weg heen en weer te rijden tussen zijn huis en zijn werk.
Het vliegtuig bleek een prima transportmiddel voor de man. Hij voelde zich er behaaglijk in en het toestel reed prima. Op een dag vroeg een collega aan de man waarom hij nooit met zijn vliegtuig had gevlogen. De man stond met een mond vol tanden. Hij had het nooit geprobeerd. Hij wist eerlijk gezegd niet eens dat het kón. Maar ja, nu was zijn kans verkeken, want het toestel had geen vleugels meer.

Terzake nu, we hebben het over een serieuze kwestie. Namelijk de investering van NS in een nieuw computersysteem voor het maken van dienstroosters en de hieraan gekoppelde plannen om tegelijkertijd te onderzoeken of een systeem van zelfroosteren bij het spoorbedrijf haalbaar is. Maar de afgesproken experimenten met zelfroosteren op vier standplaatsen verlopen – zacht gezegd – niet soepel.

De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt er op dat de weerstand onder een deel van het personeel tegen zelfroosteren de stemming sterk beïnvloedt. Wat zijn nu precies de bezwaren?

En zijn die bezwaren zó zwaarwegend, dat er zelfs geen experiment uitgevoerd zou mogen worden? Een experiment is toch om te kijken of je iets wel of juist niét wil? Anders gezegd: als die man uit het sprookje hierboven nou eerst had geprobeerd wat hem beter beviel, vliegen of rijden, dan had hij in ieder geval nog kunnen kiezen. Door de vleugels van het vliegtuig te slopen en zo het experiment al op voorhand uit te sluiten, heeft hij zichzelf die kans ontnomen en zal hij nooit weten of hij zich bij vliegen misschien nog wel veel prettiger had gevoeld.

Wondermiddel?
Inmiddels lijkt zelfroosteren in Nederland uit te groeien tot een nieuwe rage. Helemaal nieuw is het fenomeen ook bij het spoor niet, want bij het NS-onderdeel Tickets en Service wordt er al met een variant van zelfroosteren gewerkt en bij NedTrain vinden er momenteel experimenten mee plaats.
De systematiek is eenvoudig: werknemers geven hun persoonlijke voorkeuren op het gebied van werktijden op en de computer verwerkt de wensen tot een sluitend geheel. Iedereen blij, want eindelijk kan de werknemer met onregelmatige diensten op een vaste dag thuis de kinderen opvangen na schooltijd of lid worden van een sportvereniging en altijd beschikbaar zijn op de dagen waarop wedstrijden worden gespeeld. De vakpers (vooral in de p&o-hoek) roemt zelfroosteren als een innovatie die leidt tot meer tevreden werknemers, minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit, geen overuren en minder behoefte aan ingehuurd personeel.

Dat klinkt goed. De conclusie moet wel zijn dat zelfroosteren een wondermiddel is. Maar is dat ook echt zo? “Dat zullen we niet weten zolang we het niet zelf hebben uitgeprobeerd”, zegt spoorbestuurder Roel Berghuis van FNV Bondgenoten. “De nieuwe computersystemen voor dienstroosters kunnen het in ieder geval aan. Ze hebben zogezegd de mogelijkheid om over te schakelen naar zelfroosteren. Maar het is aan ons om te bepalen of de systemen dat ook goed kunnen, of er geen fouten worden gemaakt, en of het personeel er überhaupt iets mee opschiet. Nogmaals: om deze vragen te kunnen beantwoorden, zullen we het eerst moeten proberen. Het gaat slechts om een papieren oefening. En als we het hebben geprobeerd, dan kunnen we altijd nog ‘nee’ zeggen. Maar dan weten we wel waarover we spreken en waarom we het niet willen.”

Dit standpunt hanteert ook Nico van Eijbergen die de roosterexperimenten volgt namens de ondernemingsraad. “Ik volg de ontwikkelingen”, zegt hij, “praat met de bestuurders van NS over de knelpunten, kijk hoe we de boel eventueel kunnen bijsturen en wacht vervolgens de uitkomsten af. Maar een standpunt heb ik niet. Voor noch tegen. We nemen pas een standpunt in nadat de directie bij de ondernemingsraad een adviesaanvraag heeft ingediend en wij in voorbereiding op ons antwoord een préadvies hebben gevraagd aan de lokale medezeggenschap. Tot die tijd sta ik volkomen neutraal in dit onderwerp en mag wat mij betreft alles geprobeerd, bedacht en gezegd worden. Zolang het maar blijft binnen de gemaakte afspraken, de cao en de Arbeidstijdenwet.”

Complex geheel
Zo eenvoudig als Berghuis en Van Eijbergen het schetsen ligt het helaas allemaal niet, en zij weten dat zelf ook. De roosters bij NS zijn een complex geheel van diensten, bijvoorbeeld met dubbele onregelmatigheid en vrijwel geen dienst hetzelfde. Als er dan ook maar iets fout gaat of geschoven moet
worden, dan dreigt het gevaar dat de hele boel omvalt.

“Dat is de reden waarom we het experiment ook in Amsterdam wilden uitvoeren”, zegt Peter Reenalda, machinist bij NS en lid van het dagelijks bestuur van de sectorraad van FNV Bondgenoten. “In Amsterdam heb je te maken met zeshonderd mensen tegenover bijvoorbeeld in Enschede honderd. In de hoofdstad zijn de roosters dus ook veel gecompliceerder. Bovendien hebben we in Amsterdam mensen met bepaalde voorkeursroosters die na lange trajecten tot aan de rechter zijn afgedwongen. Daar moet dus ook rekening mee worden gehouden.”
Door oude afspraken en voorkeuren in het nieuwe systeem op te nemen en de uitkomsten te leggen naast die van de oude manier van roosteren, zouden eventuele knelpunten vanzelf boven komen drijven. “Ook zouden we bepaalde afspraken tijdelijk en bijvoorbeeld om en om kunnen uitschakelen”, vervolgt Reenalda, “om vervolgens te kunnen zien wat de effecten zijn. Alleen zo kunnen we het nieuwe systeem op al zijn facetten testen.”

Of het zover komt, is nog maar de vraag. De experimenten verlopen zoals gezegd stroef. Volgens Reenalda is “veel scepsis” hiervan de oorzaak. “Mensen zijn bang hun zekerheden te verliezen”, zegt hij “Dat begrijp ik heel goed, maar ze moeten er op durven vertrouwen dat wanneer dat gebeurt, we de invoering van zelfroosteren zullen tegenhouden.”

Ingroeien
Zoals wel vaker is het ook hier de toon die de muziek maakt, en inmiddels zijn er diverse valse noten te horen geweest. Reenalda: “Sommige mensen schromen niet om stemming te maken door verkeerde informatie de
wereld in te helpen. Maar ook is het niet handig geweest om een artikeltje rond te sturen waarin FNV-voorzitter Agnes Jongerius de loftrompet over zelfroosteren steekt. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het wat de bond betreft allemaal al in kannen en kruiken is. Nou niet dus, maar dat krijg ik nu bijna niet meer uitgelegd.”

Zo heeft Reenalda meer voorbeelden waarmee NS de werknemers volgens hem op het verkeerde been heeft gezet. “Het bedrijf heeft steeds benadrukt dat het experiment buiten de afspraken in de cao om zou gaan. Dat wekt natuurlijk verwarring, zo niet weerstand. Hetzelfde geldt voor de mededeling dat voor degenen die geen invulformulier zouden insturen het huidige rooster als voorkeursrooster zou worden beschouwd. Ik snap wel wat ze bedoelen, maar het wekt geen vriendelijke indruk. Het oogt eerder bedreigend. Zeker voor iemand die even is vergeten dat het nog maar om een experiment gaat.”

Ook Nico van Eijbergen, nu sprekend als kaderlid van de bond, ziet nog wel wat valkuilen en klemmen op de weg naar zelfroosteren. “Vast staat dat het nóóit zal kunnen wanneer de personeelstekorten blijven bestaan. Dat probleem zal de directie dus eerst moeten opruimen. Daarnaast is er de angst dat wanneer iemand aangeeft graag veel avonddiensten te willen draaien, de directie dit zal aanmerken als ‘normale uren’ en vervolgens de toeslag zal schrappen. Het bedrijf heeft dan wel aangegeven dat dit niet zal gebeuren, maar helaas denken de werkgeversorganisaties hier anders over. Dat mag dus ook niet gebeuren en daar dienen garanties voor te komen.”

En hoe denkt FNV Bondgenoten zelf er over? Roel Berghuis: “De bond streeft er naar de zeggenschap van werknemers te vergroten, óók over hun arbeidstijden. Zelfroosteren past binnen dit streven. Daarom willen we er graag ervaring mee opdoen. We kennen het concept uit Zweden en we weten dat er in eigen land positieve ervaringen mee zijn opgedaan bij bijvoorbeeld de bus- en spoormedewerkers van Arriva, in enkele ziekenhuizen en bij de politie. Maar of het ook toepasbaar is binnen NS weten we niet. Daarom ondersteunen we graag het experiment, wat overigens ook is afgesproken in de jongste cao van NS. Ik begrijp de weerstanden, maar benadruk ook dat de uitkomst niet per definitie is dat we het ook gaan doen. We kunnen het ook afwijzen, of onderdelen ervan invoeren, of het op de ene standplaats wel en op de andere niet gaan doen. Dan kunnen we er een langer lopend geheel van maken, en ondertussen de spelregels er omheen ontwikkelen en aanpassen. Wat ik van de ervaringsdeskundigen heb begrepen is dat zelfroosteren ook iets is waar je langzaam in moet groeien. Of helemaal niet, natuurlijk, want er moet draagvlak zijn op de werkvloer.”

Bron: RechtSpoor 1 2008

 

 

dinsdag 18 maart

 

Kijk daar een Beer, waar? Daar in de gang… Waar in de gang, nou daar…

 

FNV Mokumspoor vertegenwoordigt autonoom de belangen van het (Amsterdamse) personeel van BinnenlandsReizigersVervoer al weer een flinke tijd. De laatste maanden hebben wij veel (intern) gediscussieerd. Informeel weet iedereen waarover dit ging maar het wordt weer eens tijd om over een aantal standpunten te communiceren,

 

Het is FNV Mokumspoor echt een raadsel hoe groot de ophef rondom Individueel roosteren(IR) in Amsterdam is geweest. Vele berensoorten heeft FNV Mokumspoor op de baan gesignaleerd. FNV Mokumspoor is daarop in gesprek gegaan met de projectleiding om deze zaken, die vanaf de werkvloer tot ons kwamen te delen. Hierbij nemen wij de verantwoordelijkheid dat de proef IR in Amsterdam is geland. FNV Mokumspoor vindt en vond namelijk dat het voor een belangrijk nieuw te ontwikkelen systematiek, wij (Amsterdammers) nu eens onze invloed moeten kunnen pakken. In het verleden zijn wij immers regelmatig geconfronteerd met proefjes van kleine standplaatsen die dan ook hier konden worden geïmplementeerd,denk aan Wifi waarover straks meer… Eerst een stapje terug. FNV Mokumspoor is zeer verbaasd dat een brief van de projectleiding die het grootste deel van de vooroordelen(berensoorten) ontkrachtte nooit op de werkvloer is geland… FNV Mokumspoor volgt IR kritisch, steekt er veel tijd in en wil dat de proef en evaluatie ook nauwkeurig verloopt. Onze kaderleden Lieuwe Hamburg, Peter Reenalda en Teus Flierman zullen naar onze verwachting geen winterslaap houden.

 

Als echte dierenliefhebbers heeft FNV Mokumspoor geen beren geschoten in de laatste maanden. Wel hebben er een aantal flink schrik aangejaagd.

 

Een lijstje losse flodders:

  • Voor en natijd reductie, geïntroduceerd samen met Wifi, is van de baan. Ons (Mokum)OR lid heeft dat voor elkaar gebokst. Nog even geduld maar met de introductie van dienstregeling 2009 is de voor- en natijd weer op een serieus niveau.
  • Op onder andere het initiatief van FNV Mokumspoor heeft FNV spoor een onderzoek laten doen naar de werkbeleving van HC’s  en al het overige personeel, van de Tickets & Service organisatie, dat werd geconfronteerd met een volledig andere inzet per december j.l. Een groot deel van de directie-ideeën is daardoor verleden tijd. Een aantal punten is blijvend onderwerp van scherp debat tussen onze vakbondsbestuurder, Roel Berghuis, en de BRV directie.
  • Op 8 maart 2008 heeft FNV spoor, de door FNV Mokumspoor reeds op 6 juni 2006 gesignaleerde tekorten en nu onderbouwd door een hoog ziekteverzuim en stijgende verlofachterstand, aangedrongen op snelle actie van de BRV directie om te zorgen voor voldoende uitvoerend personeel.  

 

 

FNV Mokumspoor kiest altijd speerpunten die echt iets aan de arbeidsomstandigheden verbeteren en proberen geneuzel over detaillls te beperken . FNV Mokumspoor zal zich  primair richten op de volgende commotie. FNV Mokumspoor constateert dat het aantal zeer extreem vroege diensten op onze standplaats alleen maar toeneemt en gaat daar actie op ondernemen. Verder willen wij gedane toezeggingen over toename van variatie, in de werklijnen, door de BRV directie zijnde J. Huberts verzilverd zien. En anders wordt het tijd voor een nieuw gesprek op de gang; Met veel Beren….   

 

Namens FNV Momuspoor,

 

Peter Reenalda

Cella Grobben

Lieuwe Hamburg   

 

Filmpje: succesvol kaderwerk 

 

                       

Vogelgeluid of zeegeruis verwent treinreizigers

Treinongeluk door wc-vuil op rails

ProRail: ‘Het gaat geweldig op het spoor’

Roemer wil dat Eurlings prijsverhoging NS voorkomt

Meer treinen op tijd: duurder kaartje

NS vragen personeel agressie te mijden

NS gaat duurzamer werken

                                                                                     

Nu in de media                                                                                          

 

 

 

FNV pleit voor geweldbevoegdheidsopleiding conducteurs (video)

FNV Bondgenoten Spoor pleit voor behoud van Logistieke Dienst

RechtSpoor nr.4 2007

Resultaat over toeslag bij NS internationaal: acties opgeschort.

 

 

 

 

 

Bondsnieuws

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Nu in Amsterdam  

________________________________________________________________________________________________

 

03-11-2007

          Impressie van het “werkoverleg” te Amsterdam!

 

De onzekerheid onder met name HC’S en PBT collega’s aangaande hun functie, de personeelstekorten en daaruit ontstane problemen aangaande verlof, WiFi problemen, stijl van leiding geven en het feit dat er geen POC was waar je terecht kon met je vragen, hebben geleid tot dit werkoverleg!

 

Toen we op donderdag 25 oktober te horen kregen dat onze directievoorzitter, Jacques Huberts, naar Amsterdam zou komen op dinsdag de 30ste om met het personeel te praten, hebben we onze kans “genomen” het gesprek aan te gaan.

Later bleek dat hij niet kwam voor het personeel, maar een afspraak had met ons NOC. Toen was de oproep al verspreid in het land! Wel willen wij ook met dit schrijven aangeven, dat als de situatie zich weer voordoet wij kiezen voor een gezamenlijke aanpak.

Nu was daar echter niet echt de tijd meer voor, maar wij kijken er naar uit, om in ieder geval in het Amsterdamse de samenwerking tussen de diverse vakorganisaties zo optimaal mogelijk te laten zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het niet rokersverblijf van het personeel. Jacques Huberts kreeg van de afdelingsvoorzitter als 1e de vloer. Hij is niet blij met deze manier van communicatie, heeft gevraagd om meer tijd om zaken op orde te krijgen en aangeboden op een andere manier, goed voorbereid, nogmaals naar Asd te komen om met het personeel het gesprek aan te gaan. Daarna is hij naar zijn afspraak gegaan met het NOC.

Gelukkig was directeur P&O, Margret Huisman, bereid te blijven om vragen te beantwoorden samen met Netwerk directeur Huib Bartels. Verder was ook aanwezig de voorzitter van de OR NSR Wijnand Feenstra. Hij heeft uitgelegd wat de procedure is die gevolgd word aangaande het terug in stelling brengen van ons POC en heeft uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat deze kwestie snel tot een goed einde zou komen.

 

De personeelstekorten; Margret Huisman legt uit dat men druk bezig is met de ontwikkeling van een andere personeelsplanning, om te komen tot een langere termijn planning, wat een beter beeld gaat geven aangaande behoefte en bezetting. Verder legt men uit dat met de komst van de service trainees er een vangnet wordt gecreëerd om toekomstige te korten op te vangen. Aanwezig Rijdend Personeel reageerde wat sceptisch!

 

Toekomst HC en PBT; Pittige vragen werden er gesteld door de Hc’s.

Op veel vragen is nog geen antwoord, met name als het gaat om de Beke treinen. ( er ligt immers een advies aanvraag bij de OR NSR)

Ook over de BOA met geweldsbevoegdheid en de inzet daarvan zijn veel vragen gesteld. De antwoorden hopen we terug te lezen in het verslag van de directie over dit werkoverleg. De functie Hc per 1 januari 2008, de Hc dient in het bezit te zijn van BOA geweldsbevoegdheid, hoe zit dat?

 

De Wifi perikelen; deze werden zeer direct, doch correct voorgelegd aan de aanwezigen. Huib en Margret begrijpen de frustraties en gaan kijken waar het probleem nou in zit en wat ze eraan kunnen doen?

 

TWO: TWO in eigen tijd wordt in Asd gecompenseerd met Co uren, moet dat niet OT zijn? Dat is staande dit overleg toegegeven en word ook zo geregeld!!

 

Stijl van leidinggeven: Lastig om over dit onderwerp een goede discussie te laten ontstaan, vele hebben de indruk gekregen dat het een taboe onderwerp was. Toch is er nog behoorlijk veel over gezegd, over opgelegde targets, manier van aanspreken en aansturen. Een onderwerp dat wat ons betreft zeker terug komt op de agenda van de volgende bijeenkomst.

Tot slot wordt er afgesproken dat er vanuit de directie en netwerkdirecteur een schrijven gaat komen waarin de vragen met antwoorden komen te staan en dat deze hoofdelijk in Amsterdam verstrekt gaat worden!

 

Wat ons betreft was het een werkoverleg waarin een ieder de ruimte kreeg zijn verhaal te doen! Stoom af te blazen en vragen te stellen. Ook kregen de aanwezige directieleden en de voorzitter van de OR NSR de ruimte, om uitleg te geven en hun mening te ventileren!

 

Wij gaan graag met de andere vakbonden om tafel om op een goede manier een overleg tussen Jacques Huberts en het personeel te organiseren!

 

De manier waarop dit overleg tot stand is gekomen verdient niet de schoonheidsprijs, toch zijn we content met het resultaat en zullen we de directie kritisch en op de voet blijven volgen!

 

Namens de afdeling van FNV bondgenoten Mokumspoor,

 

Peter Reenalda ( voorzitter)

Cella Grobben ( vice- voorzitter)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op: 18-09-2010 15:57