de FNV afdeling van asd. | pamfletten | Gastenboek | Bestuur en telefoonnummers CLP | Data en agenda Mokumspoor vergaderingen | Poc nieuws | vroeger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-11-2007

          Impressie van het “werkoverleg” te Amsterdam!

 

De onzekerheid onder met name HC’S en PBT collega’s aangaande hun functie, de personeelstekorten en daaruit ontstane problemen aangaande verlof, WiFi problemen, stijl van leiding geven en het feit dat er geen POC was waar je terecht kon met je vragen, hebben geleid tot dit werkoverleg!

 

Toen we op donderdag 25 oktober te horen kregen dat onze directievoorzitter, Jacques Huberts, naar Amsterdam zou komen op dinsdag de 30ste om met het personeel te praten, hebben we onze kans “genomen” het gesprek aan te gaan.

Later bleek dat hij niet kwam voor het personeel, maar een afspraak had met ons NOC. Toen was de oproep al verspreid in het land! Wel willen wij ook met dit schrijven aangeven, dat als de situatie zich weer voordoet wij kiezen voor een gezamenlijke aanpak.

Nu was daar echter niet echt de tijd meer voor, maar wij kijken er naar uit, om in ieder geval in het Amsterdamse de samenwerking tussen de diverse vakorganisaties zo optimaal mogelijk te laten zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in het niet rokersverblijf van het personeel. Jacques Huberts kreeg van de afdelingsvoorzitter als 1e de vloer. Hij is niet blij met deze manier van communicatie, heeft gevraagd om meer tijd om zaken op orde te krijgen en aangeboden op een andere manier, goed voorbereid, nogmaals naar Asd te komen om met het personeel het gesprek aan te gaan. Daarna is hij naar zijn afspraak gegaan met het NOC.

Gelukkig was directeur P&O, Margret Huisman, bereid te blijven om vragen te beantwoorden samen met Netwerk directeur Huib Bartels. Verder was ook aanwezig de voorzitter van de OR NSR Wijnand Feenstra. Hij heeft uitgelegd wat de procedure is die gevolgd word aangaande het terug in stelling brengen van ons POC en heeft uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat deze kwestie snel tot een goed einde zou komen.

 

De personeelstekorten; Margret Huisman legt uit dat men druk bezig is met de ontwikkeling van een andere personeelsplanning, om te komen tot een langere termijn planning, wat een beter beeld gaat geven aangaande behoefte en bezetting. Verder legt men uit dat met de komst van de service trainees er een vangnet wordt gecreëerd om toekomstige te korten op te vangen. Aanwezig Rijdend Personeel reageerde wat sceptisch!

 

Toekomst HC en PBT; Pittige vragen werden er gesteld door de Hc’s.

Op veel vragen is nog geen antwoord, met name als het gaat om de Beke treinen. ( er ligt immers een advies aanvraag bij de OR NSR)

Ook over de BOA met geweldsbevoegdheid en de inzet daarvan zijn veel vragen gesteld. De antwoorden hopen we terug te lezen in het verslag van de directie over dit werkoverleg. De functie Hc per 1 januari 2008, de Hc dient in het bezit te zijn van BOA geweldsbevoegdheid, hoe zit dat?

 

De Wifi perikelen; deze werden zeer direct, doch correct voorgelegd aan de aanwezigen. Huib en Margret begrijpen de frustraties en gaan kijken waar het probleem nou in zit en wat ze eraan kunnen doen?

 

TWO: TWO in eigen tijd wordt in Asd gecompenseerd met Co uren, moet dat niet OT zijn? Dat is staande dit overleg toegegeven en word ook zo geregeld!!

 

Stijl van leidinggeven: Lastig om over dit onderwerp een goede discussie te laten ontstaan, vele hebben de indruk gekregen dat het een taboe onderwerp was. Toch is er nog behoorlijk veel over gezegd, over opgelegde targets, manier van aanspreken en aansturen. Een onderwerp dat wat ons betreft zeker terug komt op de agenda van de volgende bijeenkomst.

Tot slot wordt er afgesproken dat er vanuit de directie en netwerkdirecteur een schrijven gaat komen waarin de vragen met antwoorden komen te staan en dat deze hoofdelijk in Amsterdam verstrekt gaat worden!

 

Wat ons betreft was het een werkoverleg waarin een ieder de ruimte kreeg zijn verhaal te doen! Stoom af te blazen en vragen te stellen. Ook kregen de aanwezige directieleden en de voorzitter van de OR NSR de ruimte, om uitleg te geven en hun mening te ventileren!

 

Wij gaan graag met de andere vakbonden om tafel om op een goede manier een overleg tussen Jacques Huberts en het personeel te organiseren!

 

De manier waarop dit overleg tot stand is gekomen verdient niet de schoonheidsprijs, toch zijn we content met het resultaat en zullen we de directie kritisch en op de voet blijven volgen!

 

Namens de afdeling van FNV bondgenoten Mokumspoor,

 

Peter Reenalda ( voorzitter)

Cella Grobben ( vice- voorzitter)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

20-10-2007

Aan de gang of…Op de gang?

 

Op 4 oktober 2007 heeft een delegatie van FNV Mokumspoor, bedrijfsafdeling van FNV Bondgenoten, een vervolg gesprek gehad met de Netwerkdirecteur, Huib Bartels en de PDM, Menno Simon.

Een vervolg op het gesprek van  8 Mei 2007. In dat gesprek was de agenda niet helemaal afgerond. Er stonden nog 2 agenda punten op; De stijl van Leidinggeven en Communicatie.

Natuurlijke konden de actuele problemen aangaande de capaciteit perikelen en alles wat daarmee in verband ligt niet onbesproken blijven. En heeft de delegatie aangegeven dat onze leden op hun tandvlees lopen. Dat men het zat is om geen verlof te krijgen, dat men het zat is om steeds intensievere diensten te draaien, dat men de stijl van leidinggeven van sommige managers zat is, dat men het gebrek aan goede communicatie zat is. Daarnaast hebben we aangegeven dat we vrezen dat op deze wijze het ziekteverzuim ernstig zal oplopen en dat we vrezen dat men dadelijk het werk neer gaat leggen voor groot werkoverleg op de gang!

 

Veel van deze onvrede ligt buiten de invloed van onze Amsterdamse managers, aan de werklijnen, diensten en aan het capaciteit probleem kunnen ze niet veel doen, maar aan de stijl van leidinggeven en aan de communicatie zeker wel.

We weten dat we een beroep hebben waarbij we een Uniform dienen te dragen, Fnv Mokumspoor vind dan ook dat we daar als personeel niet moeilijk over moeten doen, maar…. Iemand die een dienst van 9.20 achter de rug heeft, even naar boven loopt ( intussen de stropdas af doet) om de dienst af te ronden en in de gang een Pm tegen komt die dan meteen roept “hee waar is je stropdas” ??? Die heeft het ons inziens niet begrepen! Of een collega die tussen 2 treinen in even op het perron een bakkie haalt en dat daar ook opdrinkt ( tijd om naar het verblijf te lopen heb je immers niet), die dan word aangesproken op het feit dat je in uniform niet tussen de reiziger mag eten of drinken. En zo zijn er helaas legio voorbeelden op te sommen van “ ernstig onhandige communicatie” zeker voor een leidinggevende. Communicatie en de stijl van leidinggeven zijn dan ook wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ene PM is er handig in en de andere stukken minder.

Wij hebben aangegeven dat we het meer dan wenselijk vinden om die Pm’s die daarin minder handig zijn een vorm van training aan te bieden. Verder hebben we aangegeven dat we graag zouden zien dat er 1 stijl van leidinggeven komt, in plaats van de willekeur die nu heerst!

Communicatie, we hebben aangegeven dat het toch wel wenselijk is in de huidige situatie dat er duidelijkheid moet komen aangaande capaciteit, organisatie ontwikkelingen, de toekomst plannen en dat wij van mening zijn dat er in het productieblad teveel “halleluja” stukjes staan en liever realistische stukjes zouden zien!

Verder hebben we geadviseerd om een brief te schrijven aan het personeel in de strekking van de “WiFi brief,” zoals die bij de pluim zat, waarin helder word uitgelegd wat de problemen zijn, dat wij niet diegene zijn die veroorzakers zijn van die problemen, maar wel de opruimers en dat we daar ook wat waardering voor willen hebben, dat daar de nadruk op moet liggen, ipv op de stropdas of dergelijke! Samen aan de gang, dat doen we veel liever dan op de gang!

Namens

Fnv Mokumspoor

Peter Renalda

Cella Grobben

 

 

                                                                                                                                                                                                        

EXTRA , EXTRA EDITIE!!!

                                                                                                                                                                                         

Geen gewoonte, toch heel gewoon!

 

Voor ons,  FNV Mokumspoor bedrijfsafdeling van FNV Bondgenoten sector spoor, is het geen dagelijkse praktijk om met de Pdm van Amsterdam, Menno Simon en de Netwerk directeur van Randstad noord, Huib Bartels, in gesprek te gaan. Toch hebben we dat op 8 Mei 2007 gedaan. Vanwege de vele signalen die wij als afdeling kregen van onze leden in Amsterdam over ;

·          Werklijnen

·          Capaciteit

·          verlofverstrekking

·          stijl van leidinggeven

·          ziekteverzuim

·          manier van communicatie

·          weekend inzet

·          stellen van 2e en 3e mans diensten

hebben we besloten de beide heren uit te nodigen op een extra FNV Mokumspoor vergadering om met hen over deze onderwerpen in gesprek te gaan. En wij zijn bijzonder blij verrast dat beide heren op onze uitnodiging zijn ingegaan. Hier volgt een verslag van die avond:

 

WERKLIJNEN

 

We zijn begonnen met het uitspreken van de frustraties over de werklijnen, het gebrek aan variatie in het pakket van Asd en de teleurstelling over het niet nakomen van beloftes die door de heer J. Huberts in Amsterdam zijn gedaan aangaande die variatie. Via Huib Bartels biedt de directievoorzitter J. Huberts zijn excuses aan voor het niet na kunnen komen van de belofte om op korte termijn meer variatie in ons pakket te krijgen ( J. Huberts wil het ook persoonlijk komen doen, maar voor dit moment vindt FNV Mokumspoor de uitleg afdoende)

FNV Mokumspoor stelt  voor om met mensen van lokale planning en roosteraars en in samenwerking met het Poc te gaan kijken of er op netwerk niveau in de dienstregeling wat te winnen is. En zo de lokale invloed te pakken. Huib en Menno staan hier voor open, juichen dit initiatief toe, gaan kijken waar ze kunnen helpen als het gaat om het regelen en creëren van voorwaarden voor zo’n aanpak, maar waarschuwen ook dat het gaat om “kruimels” in het werkpakket. ( maar wie het kleine niet eert, is ……..).Deze kleine “kruimels” zouden waarschijnlijk realiseerbaar zijn per wijzigingsblad September.

Verder gaat er nog eens goed gekeken worden naar de weekend verdeling op netwerkniveau.

We zijn ons allen tijdens de vergadering bewust van het solidariteitsgevoel en dat de pijn door het hele land verdeelt dient te worden, we vinden wel dat standplaats Amsterdam de laatste jaren meer lasten dan lusten heeft gekregen. We spreken ons vertrouwen uit dat de “nieuwe”directie samen met de Pdm en Netwerkdirecteur op langere termijn, per dienstregeling 2008, een beter evenwicht in de lusten en lasten zal bewerkstelligen, ook voor Amsterdam.

 

 

CAPACITEIT

 

Ook met dit onderwerp zijn we begonnen met het uitspreken van teleurstelling, frustratie en “verwijten” dat men vorig jaar al had kunnen weten dat we ernstig in de problemen zouden komen bij met name de Hc’s. Menno legt uit dat er een grotere uitstroom van Hc’s is dan was voorzien. Veel Hc’s hebben gesolliciteerd naar de functie machinist en een andere deel gaat aan de slag bij ProRail. Deze uitstroom vind FNV Mokumspoor wel begrijpelijk, omdat er nog steeds veel onzekerheid leeft onder haar leden als het gaat om de toekomst van de functie Hc, maar FNV Mokumspoor ziet dit als een taak van de hoofddirectie, om meer duidelijkheid te bieden, en  begrijpt dat de invloed lokale managers daarin beperkt is.

FNV Mokumspoor is heel erg geschrokken van de problemen die de Pdm (lees Asd) heeft met het stellen van met name de 1e mens diensten. We hebben de Pdm aangegeven dat we niet gelukkig zijn met de diensten die de Hc’s draaien voor standplaats Utrecht. FNV Mokumspoor is van mening dat hij aan standplaats Utrecht moet uitleggen dat we ernstig tekort hebben aan Hc’s en op dit moment niet kunnen helpen om het capaciteit probleem van Utrecht te verlichten en dus die diensten terug dient te geven aan hen.

Verder kaart FNV Mokumspoor aan dat de Pdm opnieuw moeten kijken naar de kwaliteiten en eventuele geschiktheid van de MMC in het Pbt voor de functie Hc.

Het voelt niet goed dat je extern gaat werven, terwijl je misschien ook in je eigen organisatie nog geschikte mensen hebt rondlopen. Bijval krijgen we van de voorzitter van de OR,  door op te merken dat de kwaliteitslat voor het functieprofiel Hc niet omlaag moet, maar dat men moet kijken of mensen geschikt te maken zijn met wat hulp en naar de lat toe kunnen groeien.

Het stellen van de REG diensten ( beketreinen, zoals bijvoorbeeld de laatste uit Rotterdam) heeft voor FNV Mokumspoor met stip de 1e prioriteit. De Pdm geeft aan dat ook hij grote prioriteit aan geeft en baalt zichtbaar dat er ook in dat opzicht een probleem is.

Er is geen directe oplossing te vinden voor deze problematiek. Poc, Noc, OR leden draaien zoveel mogelijk diensten boven op hun overleg agenda. Al het bevoegd management zit 20% op de trein. De druk op ons Hc korps zal zeker tot het einde van het jaar aanhouden en dan moeten er ook nog Hc’s opgeleid worden, wat weer een extra opdruk geeft. Zowel FNV Mokumspoor als de Pdm en de netwerkdirecteur zouden willen dat het anders was!

 

Daar deze 2 onderwerpen veel tijd nodig hadden zijn we niet toegekomen aan de andere onderwerpen, die we even belangrijk vinden.

We spreken met elkaar af dat we nogmaals met elkaar in gesprek zullen gaan.

Op zeer korte termijn zal een delegatie van Mokumspoor in gesprek gaan met Menno over de stijl van leiding geven en de manier van communicatie in Amsterdam.

 

Aanwezig waren 11 leden van FNV Mokumspoor, Huib en Menno en hadden we ook nog 1 toehoorder van het VVMC en de voorzitter van de OR als gast. Wij kijken terug op een bijzonder gewone, veilige vergadering en willen dat er ook in zo’n sfeer met elkaar samen gewerkt kan worden in Amsterdam.

Alle aanwezigen keuren ontoelaatbare uitspattingen , zoals schelden, discriminatie, aanvallen op de persoon, en dergelijke, die op onze standplaats plaats vinden sterk af!

 

Word vervolgd

Vriendelijke groet,

 

Namens FNV Mokumspoor

Peter Reenalda

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

FNV Mokumspoor heeft veel begrip getoond voor genomen maatregelen in het kader van de capaciteit, maar ook voor ons zijn er grenzen. Ingeklonken diensten; we vinden het helemaal niets. Tot 9 september worden we in Amsterdam geconfronteerd met een voldongen feit. FNV Mokumspoor gaat zich daar niet verder druk om maken.

We stellen wel vast dat een groot aantal diensten niet aan de afgesproken normen voldoet.

Wij begrijpen dat ons POC niet akkoord is gegaan en betreuren het dat er geen gehoor gegeven is aan hun argumentaties en afwegingen. FNV Mokumspoor vindt dat dit inklinken vanuit het Netwerk niet de schoonheidsprijs verdient en wij zeggen dan ook eens maar nooit weer!!

FNV Mokumspoor is puzzeld over de capaciteitssituatie. Onze leden begrijpen er niets van dat we nog steeds diensten van andere standplaatsen draaien. Er personeel wordt ingehuurd, terwijl er te pas en onpas aan machinisten wordt gevraagd vooral een vrije dag te nemen. Er om de één of andere reden wtv en wtv@ worden verstrekt, terwijl die in de zomer niet verstrekt zouden worden. In combinatie met inklinken is voor FNV Mokumspoor de logica ver te zoeken. Wat zijn we als bedrijf nu aan het oplossen!!!!!

Er is voor standplaats Amsterdam een afspraak gemaakt over extra weekend inzet gehad die achteraf, zeker voor de machinisten, niet noodzakelijk was! Onze leden zijn boos!! En terecht! FNV Mokumspoor vraagt het management dringend om voor 2008 geen algemene extra weekendinzet te verzoeken. En zorg te dragen voor een weekenddienstenpakket dat past op het beschikbare personeel. FNV Mokumspoor vindt het onacceptabel dat er met de ingang van de nieuwe dienstregeling in Amsterdam zich nog personeelstekorten zouden zijn. FNV Mokumspoor vindt dat het wegwerken van tekorten de hoogst prioriteit verdient. En niet met de noodverbandjes en plakbandjes die we het afgelopen jaar hebben zien langskomen..

Ons inziens neemt de werkdruk voor onze leden alleen maar toe. Is er van enige voorspelbaarheid in roosters en diensten geen sprake meer. Het personeel loopt op haar laatste benen. Een stijging van het ziekteverzuim zou FNV Mokumspoor niet verbazen.

In de wandelgangen heeft FNV Mokumspoor vernomen dat de maand september de maand van het uniform wordt. Dat uitvoerend personeel een uniform moet dragen lijkt ons onbetwistbaar. In een periode waarin deze mensen een topprestatie leveren, lijkt het ons volledig ongepast om ze te gaan aanspreken op een scheve stropdas, laddertje in de panty of een stoppelbaartje. FNV Mokumspoor zal leden die door het management gekleineerd worden dan ook volledig ondersteunen. Want dit is niet de tijd voor de kleuterklas, laten we ons eerst eens op de hoofdzaken concentreren.

FNV Mokumspoor moet iets met de signalen van onze leden. Toch hopen wij op een vruchtbaar gesprek met onze Pdm en Pdir over de stijl van leidinggeven en communicatie binnen het productiegebied. Dat, als alles goed gaat, begin oktober a.s. zal plaatsvinden.

Namens de afdeling
Peter Reenalda ( voorzitter)
Cella Grobben ( 2e voorzitter)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

 

 

 

                                                                                  Amsterdam 27 maart 2007,

 

Geachte Heer Huberts

 

FNV Mokumspoor wil het volgende met u delen. Wij zijn over het algemeen best content met de veranderde directielijn sinds u en de uwen bijna een jaar geleden zijn aangetreden. Er is sprake van goed overleg en een beduidend andere opstelling tegenover het uitvoerende personeel. FNV Mokumspoor is best overtuigd van de goede wil van deze reizigersdirectie. Maar u begrijpt wij hebben een aantal kantekeningen.

 

Er is in diverse bijeenkomsten van machinisten en conducteurs een aantal toezeggingen gedaan. Op het gebied van variatie in de werkpakketten en een evenwichtige verdeling van weekenddiensten over de standplaatsen. Deze zouden per wijzigingsblad april a.s. worden gerealiseerd, iets met Timebox 1&2. FNV Mokumspoor moet helaas constateren dat dit voor de standplaats Amsterdam tot weinig of niets heeft geleid.

 

Immers de hoeveelheid weekenddiensten is sinds december 2006 alleen maar toegenomen. Hierdoor moeten er plaatselijk, overigens goede, afspraken gemaakt worden over extra weekendinzet bij het rijdend personeel in zomer. Onze leden zijn daar echter nog steeds erg ontevreden over. Mede omdat er op diverse standplaatsen en roosters in het land beduidend minder weekenden hoeven worden gedraaid.

Ook de roosterdruk vanwege het creëren van 2e mensdiensten en daardoor veel verlies van variatie voor de HC’s  en het totaal op de kop gooien van de roosters baart onze leden veel zorgen.

 

Ook op het gebied van variatie is het resultaat voor de Amsterdammers nihil. Er is geen toename van lange lijnen. En is er nog steeds een flinke hoeveelheid regionaal stopwerk, zoals bijvoorbeeld de “intercity’s” naar Hoofddorp en Zandvoort.

 

Verder ontstaat er veel onrust onder onze leden over het nieuwe “seriemanagement”. Omdat daar word gesproken over het lijnsgebonden inzetten van personeel. Als men dit soort dingen roept vliegt ons bedrijf snel in de brand! Uit het verleden heeft FNV Mokumspoor al geleerd dat, dat seriegebonden inzet meer personeel kost en dat in een periode dat we nu al aan alle kanten een tekort hebben?

 

Ondanks uw goede bedoelingen blijkt de onderliggende organisatie niet in staat om de toezeggingen van doen te maken. Wij hopen dat daar op korte termijn verandering in optreedt. En er daadwerkelijk plaatselijke invloed ontstaat op ons werkpakket en dat de bovengenoemde branden worden geblust, voordat de vlammen echt overslaan!

 

Is er misschien een verschil van inzicht tussen de verschillende lagen in ons bedrijf, dat men niet komt tot een uitvoering die strookt met uw visie en bedoelingen?

 

We hopen dat u dit signaal serieus neemt en zijn altijd bereidt onze constateringen toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens FNV Mokumspoor

Peter Reenalda

Voorzitter

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geachte Nol Groot,

 

 

Een stormachtige dag: de evaluatie vraagt om een frisse innovatie!

 

Wat is er op Donderdag 18 Januari 2007 hard gewerkt, iedereen die die dag dienst had heeft bijgedragen aan een overwegend goed gevoel bij onze reizigers.

Zoveel ging er goed op het moment dat het met het weer fout ging, zoals:

 •  Gratis koffie en thee voor reizigers.
 •  Nachtopvang voor de reizigers.
 •  Heldere informatie aan het begin van de avond ( er rijd niets).
 •  Voldoende geel op de stations ( informanten).
 •  Voldoende mensen om reizigers naar de nachtopvang te begeleiden.( meeste plekken)

 

 

Maar de Afdeling Mokumspoor van FNV Bondgenoten heeft ook gezien dat er nog zoveel beter had gekund, die verbeteringen willen wij u niet onthouden en daarom volgen hieronder de punten waarvan wij vinden dat het beter had gekund en zelfs beter had gemoeten:

 

 

 • In de ochtend was al bekent dat het een heftige storm zou worden, spreek met elkaar ( Pro-rail, NS en Politie) af wanneer de treindienst stop gelegd word. Voordat er ongevallen gebeuren ( Nu waren we eigenlijk te laat gezien het ongeval in midden limburg)!
 • Stop dan ook de gehele treindienst. Dat geeft duidelijkheid aan de reizigers, aan het personeel en het management.
 • Op de ene standplaats zijn een aantal zaken voor het Rijdend personeel wel geregeld en op de andere standplaats niet, wij vinden dat dat anders moet!( Taxi, Hotel, Kilometervergoeding, overuren enz enz)
 • Op de ene standplaats was wel de gehele dag en nacht een manager waar je bij terecht kon op de andere standplaats niet.
 • Er is totaal niet nagegaan of al het Rijdend Personeel terecht gekomen is waar hij/zij moest zijn en of ze in veiligheid waren. Dit vinden we een hoogst kwalijke zaak! 

 

 

Omdat wij,  de afdeling Mokumspoor van Fnv Bondgenoten, niet alleen maar willen aangeven dat er  het 1 en ander voor verbetering vatbaar is maar ook hebben nagedacht over hoe die verbeteringen  in te voeren hebben we een aantal tips:

 

 

 

 • Zorg dat op elke standplaats bekend is hoe men dient te handelen bij calamiteiten ( draaiboek op hoofdlijnen)

 

 • Anticipeer op de weersverwachtingen en probeer het personeel zoveel als mogelijk is                                                                                                                                                                                                                                           

in de “buurt” van de eigen standplaats te houden zodat er minder problemen zijn bij het naar huis  krijgen van het personeel en bij het opstarten de volgende dag. Ga bijvoorbeeld pendellen tussen de standplaatsen zodra er weer gereden kan/mag worden.

 

 • Denk niet alleen aan onze reizigers maar draag ook zorg voor het personeel, door bijvoorbeeld 2 personen verantwoordelijk te maken per standplaats, 1 voor de opvang en informatie reizigers en 1 voor de opvang en informatie Rijdend Personeel.  Zo denken we dat niemand te kort komt.

 

 • Geef die 2 mensen ALLE  middelen die ze nodig hebben om de primaire zorg te kunnen bieden. Te denken valt aan; Taxibonnen, creditcard of contanten voor hotelkamers, bevoegdheid besluiten te nemen en die achteraf te verantwoorden, informatie, enz.

 

 

 • Landelijk op dezelfde manier omgaan met bijvoorbeeld Kilometervergoedingen ( Mcn die in Amf is gestrand werd opgehaald door partner maar krijgt discussie over kilometer vergoeding voor de gereden kilometers).

 

 • Zorg dat er tot aan einde probleem PM’s of Vossen aanwezig zijn, waar een ieder zijn/haar verhaal kwijt kan ( nu was in bijvoorbeeld Asd en Lls tot 23.30 bijna al het management er en daarna niemand meer, terwijl er nog wel gestrand personeel binnen kwam)

 

 

 • Te denken valt aan het maken van een rooster voor die dag/nacht, zodat men elkaar kan aflossen cq afwisselen.

 

 

 

De mensen van de afdeling Mokumspoor van FNV bondgenoten nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over dit onderwerp.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens Mokumspoor,

 

Peter Reenalda

06-16885201

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   december  2006                                                                                                                                                                                                                                             

Ziek zijn: daar vraagt niemand om!

 

Van Ziekteverzuim  telefoonnummer (020 557 86 52) tot verzuimgesprekken is ziekteverzuim een onderwerp wat actueel is op de werkvloer. Misschien is het verstandig om een ieder nog maar eens te informeren over zijn of haar rechten en verplichtingen.

 

Door de invoering van de wet Poortwachter is er een hoop veranderd, deze wet heeft tot doel om minder mensen blijvend arbeidsongeschikt te verklaren. Je baas (PM) moet sneller contact op nemen met de werknemer om hem of haar zo snel mogelijk aan de slag te krijgen (inspanningsverplichting werkgever). De werknemer is verplicht mee te werken aan reïntegratie. Doe je dat niet dan loop je het risico dat je bij afkeuring een lagere uitkering krijgt.

 

Ziekteverzuim gesprekken zijn natuurlijk niet mogelijk als je bedlegerig bent, als je opgenomen bent in het ziekenhuis of bijvoorbeeld in een psychose verkeerd. In de meeste andere gevallen moet de bedrijfsarts kijken wat de mogelijkheden zijn voor passend werk.

 

Indien de arts adviseert dat het mogelijk is om vier uur per dag te werken en de PM zegt dat acht uur ingangscontrole ook kan  dan kun je je afvragen of dit passend werk is.

 

Je baas (PM) hoeft het advies van de bedrijfsarts niet over te nemen  maar jij hebt het recht op een second opinion  door een arts van het UVW, de kosten die dit met zich mee brengt zijn voor de werkgever. Het advies is dan wel bindend.

 

Er vinden regelmatig verzuim gesprekken plaats tussen de baas (PM) en de werknemer.

Hierbij is in Amsterdam soms de adviseur van de holding aanwezig, dit is op uitnodiging van onze Productiemanager  ter ondersteuning van de PM’s. Doel van deze gespreken is om te kijken waarom iemand veel vaker dan normaal ziek is.

 

Idiote afspraken waarbij vastgelegd wordt dat een persoon moet beloven om zich niet meer ziek te melden binnen een bepaald tijdsbestek, mogen natuurlijk niet gemaakt worden!!!! Heeft u gespreksverslagen waarin zulke afspraken wel staan, teken deze dan NIET en bezorg ons een kopie, zodat wij het op Holding nivo kunnen aankaarten.

Ziekteverzuimgesprekken mogen ook plaatsvinden in het bijzijn van een vertrouwenspersoon.

 

We hebben  geprobeerd u zo goed mogelijk te informeren, indien u vragen heeft graag via onze vakbondscontactpersoon  Janny Kok 06-52120764 of via het Poc.

 

Met vriendelijke groet .

 

Mokumspoor

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27 september 2006 

 

GEEN PERSONEELSTREINEN MEER!

 

 

Het is FNV Mokumspoor opgevallen dat bij de nieuwe dienstregeling 2007 die op 10 december a.s. ingaat de personeelstreinen niet ingepland zijn!!

 

Indien dit inhoud dat de personeelstreinen niet meer gaan rijden vragen wij ons ernstig af hoe dat mogelijk is en hoe dat opgelost gaat worden?

 

Al ruim 20 jaar rijden er bij ons personeelstreinen. Het kan toch niet zo zijn dat er nu éénzijdig wordt besloten dat de personeelstreinen worden “afgeschaft”?

 

FNV Mokumspoor maakt zich over deze kwestie ernstige zorgen. Er wonen veel collega’s in de gebieden die door de personeelstreinen worden bediend. Bij de (heel) vroege en de late diensten zijn die straks verplicht met de fiets, motor of auto naar het werk te komen?

Wij vragen ons af of er wel voldoende gelegenheid is om die vervoersmiddelen te “stallen”!

 

Wij als FNV Mokumspoor verwachten dan ook dat de personeelstreinen alsnog per 10 december a.s. worden ingepland?!

 

Want het zal toch niet zo zijn dat we werken bij een openbaar vervoer bedrijf dat het eigen personeel de trein uitjaagd!?!?

 

Namens FNV Mokumspoor,

 

Peter Reenalda (voorzitter afdeling)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                   “ Ik ben niet van de inhoud”                  

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                             Amsterdam 9 augustus 2006,

   

 

Als FNV Mokumspoor maken wij ons al jaren zorgen over het verdwijnen van de vakinhoudelijke kennis binnen het bedrijf.

Rails, treinen veranderen niet of nauwelijks maar wij krijgen af en toe het gevoel in een bedrijf te werken dat niet weet wat treinen

rijden inhoudt.

 

Het gehele project “Bestemming Klant In Bedrijf” waart nog steeds als een geest door ons huis. En die oneigenlijke scheiding tussen

inhoud, procedures en cultuur die toen werd geïntroduceerd speelt ons nog steeds parten. Gelukkig zien we ook wel dingen ten

goede veranderen door een andere “fair proces” wind.

 

Maar dat staat niet los van de talloze kleine probleempjes hier in het Amsterdamse. En dat doet de sfeer tussen management en

uitvoerenden geen goed. De kaderleden van FNV Mokumspoor worden de laatste weken met regelmaat door collega’s geconfronteerd

met allerlei waarschijnlijk goedbedoelde management uitspattingen.

 

Zo is er het gevalletje belgedrag. Waarvan is toegezegd dat de Pdm dit zou repareren. De problemen met de zomerkleding(korte)

broek en het naar huis sturen van collega’s. De willekeur als het gaat om STS passages. Wanneer wel of niet van de trein af? En

wanneer wel of niet een vigliantietest? Er is voor ons geen lijn in te ontdekken. Een beetje raar stukje over verlof in het productieblad.

Helaas is er nog wel meer te noemen..

 

FNV Mokumspoor wil eigenlijk een advies geven. Overtuig je als manager voordat je handelt volgens waarschijnlijk correcte procedures

van de inhoudelijke kant van de zaak. En maak daarin wat omzichtiger de afwegingen. Met in het hoofd dat geen incident gelijk is maar er

wel eenduidigheid door het personeel verwacht wordt. Tel alsjeblieft een keer tot tien voordat er brieven de deur uitgaan. En zet geen

oneigenlijke druk op individuen

 

FNV Mokumspoor wil een goede verhouding met de leidinggevenden in dit bedrijf en ziet daar ook openingen voor. Laten we er in Amsterdam

als volwassen wat van maken met elkaar. We zitten trouwens nog steeds wel te wachten op de belofte van oud-directeur Noten dat leidinggevenden

voor de helft uit het eigen NS bedrijf zouden moeten komen. Zonder overigens iemand daarmee te onderkwalificeren.

 

Op naar goede samenwerking en sfeer op de werkvloer,

 

Namens FNV Mokumspoor,

Peter Renalda                                              Lieuwe Hamburg

Cella Grobben                                             Paul Bisseling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Kunt u mij de weg naar Zandvoort vertellen meneer? L

 

Amsterdam 5 juli 2006

 

Een schijnaanbesteding, wat is dat nou weer?

 

Doen we dan net alsof de lijn Haarlem-Zandvoort aanbesteed is aan een ander bedrijf?

Neeeeeeeeeeeeeee, we doen net alsof het personeel de baas is over die lijn, net alsof het

 personeel verstand van zaken heeft, net alsof dat het personeel slim genoeg zou zijn om

een lijn te exploiteren! J Maak de lijn winstgevend, zodat wij jullie concept kunnen stelen?

Waarom? Wij beginnen te geloven dat directie en management geen idee hebben hoe het

 zou moeten en dus mogen wij het even voorzeggen? Is dat de bedoeling? Of is het de

 bedoeling dat het personeel de indruk krijgt dat ze werkelijk invloed hebben op zaken die

 spelen in ons bedrijf, zoals op de 13e  juni gebeurde?  Op die dag werden een paar hc’s en

 veel management uitgenodigd om de dienstregeling 2007 op de “rails” te zetten.

De afspraken die daar gemaakt zijn snappen wij als FNV Mokumspoor ook niet en hoelang

zitten we vast aan die afspraken?

 

Dan nog wat:

 

Sinds wanneer is de tendens in Amsterdam toegeslagen dat een paar zogenoemde PM”s hun

 personeel als “minderwaardige” behandelden? Brieven over 1 minuutje teveel bellen in de ene

 maand, en twee minuten in de andere maand, zijn dat de manieren van communicatie die we

 met elkaar willen? Algemeen gezeur in een personeelblad waar nota bene een leesplicht op ligt,

 over het dragen van je uniform…………………… 

 

Wij hebben de indruk dat er een paar PM”s in Amsterdam zijn die niets hebben geleerd als het

gaat om sociale communicatie!

 

Ernstige tip: spreek mensen persoonlijk aan op hen gedrag, kleding en dergelijke, hou toch eens

op met “mierenneuken”over 1 a 2 minuten teveel bellen. En pak nu toch eens excessen persoonlijk

aan!!

 

Geachte PDM, wilt u er in vredesnaam voor zorgen dat elke PM hetzelfde handelt, dat sommige

van Uw mensen ophouden met het vertonen van gedrag van kleuterleiders! Wij en onze achterban

zijn volwassenen en willen graag zo behandeld worden! En dus niet als kleuters! Dus ook aan u de

vraag om de excessen onder de PM”s persoonlijk aan te spreken!

 

 

Namens de afdeling FNV Mokumspoor,

 

Peter Reenalda Voorzitter

Paul Bisseling Secretaris

Marcel Grobben Vice Voorzitter 

 

 

www.mokumspoor.lokalepartij.nl

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Niet in slaap gesust

 

                                               Amsterdam 6 juni 2006,

 

 

Er zijn weer een aantal puntjes die FNV Mokumspoor met iedereen in Amsterdam wil delen. We horen dat er een andere wind waait in de top van NS Reizigers. Op de werkvloer sijpelt er nog weinig van door.  FNV Mokumspoor wil de aandacht vragen voor de volgende punten:

 NS Varkenscyclus

Varkenscyclus=door vertraagde reactie van het aanbod ontstaan opeenvolgende periodes van tekorten en overschotten op de markt. Dit kan zich voordoen op arbeidsmarkten (bijv.  beroepen)

 

 

Het lijkt dat NSR weer in het dal van de varkenscyclus is aanbeland. We krijgen weer te maken met personeelstekorten. Voor de zomerdienstregeling zijn er al te weinig HC’s om alle diensten te kunnen draaien. Met noodverbandjes wordt dit gerepareerd. Maar ook bij de  Machinisten zijn we al hard op weg naar tekorten. Voor de nieuwe dienstregeling 2007, die op 10 december 2006 ingaat, lopen de tekorten verder op. Ook zijn er dan landelijke grote verschillen in overs en tekorten. Het probleem is zelfs zo groot dat de NSR directie op 13 juni a.s. met alle voorzitters van de overlegorganen (POC/NOC) en de ondernemingsraad gaat proberen onorthodoxe oplossingen te zoeken. Ook worden er hiervoor nog  Hoofdconducteurs geselecteerd; totaal gaan er ruim 100 mensen brainstormen  Wij maken ons ernstige zorgen over de afspraken in het kader van Lusten&Lasten maar nog meer over de normering van aantal HC’s per trein en discontinue bemensing. Het lijkt FNV Mokumspoor niet wenselijk weer in de situatie van de treinsurveillanten of sleutelaars te belanden. FNV Mokumspoor hoopt dat we ernaast zitten. Maar wil de betrokkenen de waarschuwing meegegeven niet aan afspraken te sleutelen zonder dat daar aanleiding toe is. NS kondigt aan in het najaar toptalenten te gaan werven, misschien is het werven en binnen de eigen organisatie zoeken van hoofdconducteurs en machinisten ook geen onaardig idee. Probeer de tekorten intern op te lossen maar er kan ook worden overwogen de personeelsstop op te heffen.

 

Wat is  ziek ?

 

Er bereiken FNV Mokumspoor rare berichten over ziekteverzuim en de oplossingen daarvoor. Er lijkt geen lijn in te zitten. Her en der in het land blijken PM’s doktertje te spelen en mensen tegen advies van artsen in aan het werk te praten. Ook het intrekken of verstrekken van (zorg)verlofdagen blijkt nogal divers te worden gehanteerd. Wanneer krijgt iemand touwens een brief met oproep voor een verzuimgesprek? Het is FNV Mokumspoor en onze leden niet duidelijk. Wij vragen om een eenduidige uitleg en toepassing van de CAO en een wat overzichtelijkere omgang met het betrokken personeel.

 

                                               Opnieuw TWO  

  

FNV Mokumspoor vraagt met regelmatig aandacht voor het TWO. We constateren dat er op Amsterdam vorderingen worden gemaakt. Zo wordt er goed naar de “klusgroep” geluisterd bij de indeling en vormgeving van het werkoverleg. Daarom vinden wij het jammer dat we het enthousiasme bij het begin van het nieuwe TWO een beetje zien verwateren. FNV Mokumspoor ziet dat de voorzitters van de TWO’s terugvallen in het oude gedrag van  teveel zenden. Ook missen we agenda’s, verslagen en de daarbij horende terugkoppelingen. Als we dit wat meer aandacht geven kan het TWO nog zinvoller worden.

 

Namens FNV Mokumspoor,

 

Peter Reenalda (vz)                                                      Paul Bisseling (secr.)

Marcel Grobben (2evz)                                                   Lieuwe Hamburg (penningen                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                       Amsterdam 11 april 2006,

 

 

FNV Mokumspoor wil de volgende twee punten onder aandacht van het management en de ondernemingsraad(OR) brengen.

 

WIFI

 

Het Amsterdamse management heeft zich aan haar woord gehouden. De compensatie en het toegeven van de WIFI-problematiek van de afgelopen maanden zijn op de werkvloer goed gevallen. We constateren dat de “vroege” startpunctualiteit naar grote hoogte stijgt. De collega’s weten immers dat de “eigen” tijd die zij erin steken, om de treinen op tijd te rijden, niet onopgemerkt is gebleven!!

 

Dit wil echter  niet zeggen dat de problemen rond voor- en natijd en WIFI tot het verleden behoren. Gisteren, 10 april 2006, zou NS zoals als toegezegd haar onderzoeksresultaten over techniek en regelgeving bekend hebben moeten maken.  Vandaag weten wij nog steeds van niets Wij verlangen dat de uitkomsten uiterlijk deze week richting personeel worden gecommuniceerd. 

Op 18 april a.s. heeft de OR overleg met onze nieuwe directeur. FNV Mokumspoor zal daar wederom spreekrecht vragen over dit onderwerp.

 

Knippen veroorzaakt ellende

 

De proef van het knippen van de serie 7300 waarmee het gehele Amsterdamse  is overvallen duidt op een verkeerde insteek. Om procespunctualiteit ogenschijnlijk op te krikken schaden we reizigers en personeelsbelangen. Reizigers doen aan wandelen met NS. Honderden reizigers lopen of rennen dagelijks van spoor 7b naar 7a en vice versa om hun aansluiting te halen of helaas net te missen. Dit leidt tot druk op het vertrekproces van de Hoofdconducteur die deze hordes mensen vanaf de andere kant van het perron ziet aankomen. Ook kost dit hele grapje voor een maand meer personeel en materieel. En om deze kosten enigszins in de hand te houden zijn de diensten verslechterd. 8 slagen Uitgeest is werkelijk buiten alle proporties. FNV Mokumspoor maakt zich niet alleen zorgen over de lusten en lasten. Nog veel meer zijn wij bezorgd over de alertheid en de veiligheid, denk aan verwachtingspatronen. Een proef schijnt niet aan regels of afspraken te hoeven houden. Net nu het personeel na de WIFI problematiek zich wat meer gewaardeerd voelt wordt de motivatie door dit soort zotteklap weer behoorlijk gedrukt.

 

FNV Mokumspoor vindt dat het op beide vlakken anders had gekund. Communiceren doe je niet alleen via Koppeling, Buitensporig of pamfletten. Echte betrokkenheid, vakmanschap en regelruimte zijn daarin voor ons toverwoorden (CAO-afspraken).

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens FNV Mokumspoor,

 

Peter Reenalda

Marcel Grobben

                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                                                                                                                          

 

Netwerk Directeur luistert naar FNV Mokumspoor

 

De Afdeling van FNV Bondgenoten in Amsterdam, Mokumspoor, hebben op 8 Maart de problemen over, WiFi en de verkorte voor/natijd in combinatie met de regelgeving van de in/uitdienst meld procedure en het vertrekgereed maken van de trein, aangekaart bij onze Netwerk Directeur, Paul Fölsche en Gosse Kootstra.( laatste is verantwoordelijk voor WiFi Asd)

 

We hebben gesproken over de veelheid aan frustraties, de emoties en de “lichtelijk” chaos die zeker in de afgelopen 2,5 maand hebben gespeeld bij de invoering van WiFi en de verkorte voor/natijd.

Paul en Gosse hebben aangegeven dat door het nog onvoldoende aanwezig zijn van middelen en techniek de afgelopen periode het allesbehalve soepel is verlopen.

Dit heeft naast ergernis en emotie, extra inspanning van het personeel gevraagd en dat hebben zij ruimhartig gegeven. 

Paul heeft aangegeven de waardering van NS over deze inspanning via de Productiemanager schriftelijk te communiceren naar iedereen.  En dit ook te doen in de individuele gesprekken.

FNV Mokumspoor heeft aangegeven, dat zij in deze compensatie eist. Paul heeft aangegeven niet in termen van eisen en compensatie te willen praten.  Wel neemt hij serieus in overweging om naast de communicatie iets te doen met een positief gebaar richting het Amsterdamse personeel.

Hoe, wat en wanneer weten we nog niet. Eén dezer weken gaan jullie dat horen en merken  

 

We hebben hen kunnen vertellen dat we vinden dat de regels over het in/uitdienst melden en het vertrekgereed maken van een startende trein, niet overeen stemt met de tijd die je daarvoor hebt in Amsterdam. We hebben ze verteld dat we ook vinden dat er te weinig communicatie is geweest over deze problemen, en dat we graag willen weten hoe het dan wel moet/kan!

De emoties en het gevoel van vele van u van “ ik wil mijn werk wel doen, maar krijg daar geen tijd/ruimte voor”, hebben we duidelijk kunnen overbrengen.

Ze hebben beloofd dat er meer/beter gecommuniceerd gaat worden aan het personeel, dat gaat gebeuren via “nieuwsbrieven”. ( men was daar al mee bezig)

 

Wij hopen dat het gesprek heeft bijgedragen aan een verbetering van de situatie!!

En dat beloftes nagekomen gaan worden!

 

Onderwijl is ook het Poc en het management van Asd bezig met verschillende manieren om te kijken waar de knelpunten liggen.

En wij vragen jullie allen om te melden waar je aangaande deze problematiek tegenaan loopt!!

Zet het op papier, meld het aan je PM, het Poc, Theo Brandsma ( Vos Machinisten), of Gosse Kootstra!! Op die manier kunnen ze kijken wat er, waar anders kan/moet!

 

MELD !

 

Namens Fnv Mokumspoor;

Lieuwe Hamburg

Marcel Grobben

Regie Redmeijer

 

www.mokumspoor.lokalepartij.nl

mokumspoor@lokalepartij.nl

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

Postadres  Postbus 9208, 3506 GE

 

 

 

 

 Utrecht

  

Directeur NS Reizigers, mevrouw P. Boumeester

 

 

 

 

Datum

Doorkiesnummer

28 februari 2006

030 2637141

Ons kenmerk

 

rb/ev

 

Onderwerp

 

uitnodiging FNV Mokumspoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Pamela,

 

 

Op deze manier doen wij, De afdeling Mokumspoor van FNV Bondgenoten, nogmaals een dringend verzoek aangaande de in/uit dienst meld procedure volgens het handboek met WiFi in Amsterdam.

 

Wij beseffen dat u een volle agenda heeft en dat de timing van onze vorige brief ongelukkig viel in verband met de krokusvakantie. We hadden ondertussen wel een reactie uwerzijds verwacht  en op prijsgesteld.

 

 

De problemen kunnen niet opgelost worden, zolang u ons niet duidelijk maakt wat wij als Rijdend Personeel toch in hemelsnaam verkeerd doen, dat wij het volgens de door uzelf opgestelde reglementen, binnen die 10 minuten niet redden.

 

Wij willen u er ook op attenderen dat dit probleem een landelijk probleem is en niet alleen van Amsterdam. Veel collega’s in het land steunen ons initiatief en wachten met grote spanning op de resultaten.

 

Van uit verschillende hoeken krijgen wij het signaal dat het Rijdend Personeel er helemaal klaar mee is en de bereidheid groot is om publieksonvriendelijke acties te ondernemen.

 

Daar dit niet de opzet kan/mag zijn, doen wij dus nogmaals een dringend beroep op u om gehoor te geven aan onze oproep en een afspraak met ons te maken om deze procedure te volgen.

 

U kunt binnen twee weken een afspraak plannen met onze Bestuurder; Roel Berghuis of door even contact op te nemen met één van ondergetekenden.

 

Peter Reenalda                06-16885201     (voorzitter)

Regie Redmeijer              06-16880779     (secretaris)

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens FNV Mokumspoor,

 

Peter Reenalda

Regie Redmeijer

Lieuwe Hamburg

Janny Kok

Marcel Grobben

Anna Bruni

Freek Postma

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

NV Nederlandse Spoorwegen
Directie NS Reizigers
t.a.v. mevrouw P. Boumeester
Postbus 2025
3500 HA UTRECHT

Datum: 14 februari 2006
Onderwerp: vreemde tegenstrijdigheden

Geachte mevrouw Boumeester,

Wij, de afdeling FNV Mokumspoor in Amsterdam, vragen ons ernstig af wat u toch van het rijdend personeel verwacht, sinds de invoering van WIFI?

U bent verantwoordelijk regelgever voor de handboeken van de machinisten en de hc’s.
In die handboeken word exact geregeld wat het personeel moet doen voor vertrek van de trein. Heeft u de betreffende hoofdstukken van deze handboeken gelezen?
Wij hebben daar zo onze twijfels over, want:

Het is NIET mogelijk om aan de regelgeving in de handboeken te voldoen in een tijdsbestek van maximaal 6 minuten. 6 Minuten? Ja 6 minuten;
“Aanvang dienst 15.12 uur komt aan en meld je op standplaats in dienst door het inschakelen van je Gsm en Railpocket” (Uit het handboek van de hc’s en machinisten).
Via WIFI zou dan, als alles goed gaat, de Railpocket worden voorzien van alle voor de dienst benodigde informatie. We dienen kennis te nemen van deze informatie en als alles goed is gaan we naar onze trein.

Als het WIFI systeem al werkt, dan duurt het minimaal 50 seconden voordat je de Gsm en de Railpocket hebt gestart. De verbinding leggen met WIFI duurt minimaal 80 seconden, het binnenhalen van de benodigde informatie kost ook nog eens 80 seconden. Je bent dan verplicht de informatie te lezen, laten we zeggen 60 seconden en dan zijn we snel. Als het dan oké is, gaan we naar onze trein waar we volgens ons handboek 5 minuten voor vertrek moeten zijn.

Bij een startende trein moet de machinist de normale controles doen, zoals bijvoorbeeld:

Controleren of de veiligheidsmiddelen aanwezig zijn, een kleine remproef en het instellen van bijvoorbeeld de Telerail, maar ook de portofoon etc. In de TSB weekpublicatie staat dat elke machinist zich voor aanvang van zijn dienst moet overtuigen van de op de door hem/haar te berijden baanvakken voorkomende infra-veiligheidsinformatie. Deze informatie krijgt hij/zij pas nadat hij/zij zich in dienst gemeld heeft volgens de nieuwe procedure:
”U meldt zich op standplaats in dienst door het inschakelen van de Gsm en de Railpocket”.
Als hetgeen wat in de TSB weekpublicatie staat nog steeds waar is, dan zijn er vreemde tegenstrijdigheden ontstaan, nog afgezien van het feit dat er ook nog een spoorwegwijzer geraadpleegd moet worden.

De conducteur zal het volgende moeten doen:

“De sluitseinen controleren en eventueel inzetten, de koersrollen op de juiste bestemming zetten, het aantal rijtuigen tellen, de portofoon aanzetten en instellen, eventuele kopdeuren controleren, reizigers te woord staan, 1 minuut voor vertrek de portotest doen met de machinist en het aantal rijtuigen aan hem/haar mededelen, kijken of er defecte deuren zijn en of ze voorzien zijn van defecte stickers, de inventaris en overige uitrustingsstukken aanwezig en in goede staat zijn ”(Handboek hc’s).

5 Minuten natijd is ook erg weinig voor een, volgens de regels werkende hc.
Hc’s die overwegend late dienst draaien hebben vaak aflopers. Volgens het handboek, dient de hc een aflopende trein “leeg” te lopen, de verlichting uit te doen en de deuren te sluiten. Bij veel treinseries ben je dan wel even bezig. Gevonden goed afgeven, afrekenen, allemaal dingen die gewoon bij je werk horen en nu vaak in eigen tijd gebeuren. Het schrijven van een geel kaartje wordt vaak niet geaccepteerd. Het wordt echt te gek. 5 Minuten is echt niet voldoende.

Wij, de afdeling Mokumspoor van FNV Bondgenoten, willen niet alleen maar mopperen over dingen die niet goed gaan, maar we willen u er wel op wijzen dat de nieuwe voor- en natijden, bij een WIFI-dekking van amper 60% op Amsterdam, geheel onwerkbaar zijn.
Omdat ook wij de klachten een beetje zat zijn, willen we u met SPOED uitnodigen.

Wij nodigen u bij deze uit om op maandag 20 februari om 15.00 uur samen met ons de aanvang dienstprocedure te doorlopen en de trein gereed te maken voor vertrek, en beloven u als u ons kunt laten zien dat het wel kan in 10 minuten, volgens de regels van het handboek, wij dat mooie nieuws breed onder de aandacht van ons personeel te brengen! Is 27ste geworden!!

We zouden het bovendien op prijs stellen als u even de tijd zou nemen om te luisteren naar de ervaringen van de medewerkers op het servicebureau. Die mensen daar vinden wij geweldig, geduldig!

We hopen dat u de uitdaging aanneemt!!


Peter Reenalda
Marcel Grobben
Regie Redmeijer
Lieuwe Hamburg
Janny Kok


Amsterdam 27 december ’05

 

 

Amsterdam en Wireless Fidelity

 

 

Dagelijks worden we geconfronteerd met problemen bij het in en uit dienst melden. Het is onbegrijpelijk dat een haperend (zeker in Amsterdam) systeem al meteen volledig de oude manier van in en uit dienst melden vervangt. Op veel andere standplaatsen zijn op dagorder nog dienstkaartjes en iam formulieren verkrijgbaar, in Amsterdam moet je er speciaal om vragen. Elke dag rond 15.00 uur kan het systeem het in en uit dienst melden niet verwerken en valt volledig plat.

 

Wij begrijpen niet dat Amsterdam maar blijft aanmodderen terwijl de oplossing toch eenvoudig is, zolang WiFi niet honderd procent functioneert blijf je werken volgens het oude systeem en doe je ook niet moeilijk over de voor en na tijden. Veiligheid en punctualiteit zijn veel belangrijker dan besparingen op arbeidstijd. Je kunt niet blijven verwachten dat mensen omwille van de punctualiteit zich vrijwillig eerder in dienst melden. De nieuwe voor en na tijden zijn ook bij een goed werkend systeem al erg krap en wellicht niet eens toereikend!

 

De Amsterdamse puinhoop zorgt ervoor dat de goodwill van het rijdendpersoneel in rap tempo aan het verdwijnen is. De campagne om tijdens de herfst de punctualiteit zo hoog mogelijk te houden is waarschijnlijk al voor niets geweest als wij de punctualiteitcijfers van week 50 mogen geloven.  Amsterdam kelderde van een keurige 87,8% naar 72,6%! Het management moet met een snelle reactie komen en zorgen voor back-up, volledige verstrekking van dienstkaartjes en iam plus verlenging van de voortijden.

 

FNV Mokumspoor

 

Peter Reenalda

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amsterdam 29 november 2005,                                                                                                                                                                                                                                               

Goed werk!!!

De afgelopen maanden is door onze roostervertegenwoordigers hard gewerkt aan onze nieuwe roosters en werklijnen. FNV Mokumspoor moet constateren dat zeker het knippen & plakken in Amsterdam CS tot betere werklijnen heeft geleid. Onze complimenten voor deze mensen en de ruimte die door het management hiervoor gegeven is.

FNV Mokumspoor zou FNV Mokumspoor niet zijn als we geen mits hebben. We verwachten dat door het niet op tijd klaar zijn van de Utrechtboog, de nu voorliggende diensten en roosters de komende maanden flink over de kop gaan. Iedereen die dit moet coördineren en uitvoeren wensen wij veel wijsheid toe.

Let op éénrichtingsverkeer !!!!!

FNV Mokumspoor verwondert zich over ontwikkelingen rondom de punctualiteit. Van een eenduidige aanpak lijkt geen sprake te zijn. Voor het aanzien van ons bedrijf is het van belang dat de treinen op tijd rijden. Om dit te bereiken vindt er zo rond Sinterklaas een voor ons duister zwartepietenspel plaats. Zo moesten we tot onze spijt in Buitensporig lezen dat machinisten de schuld zijn van vertragingen bij linker spoor rijden. Worden NS en Prorail medewerkers tegen elkaar uitgespeeld. En doet ook staatssecretaris Melanie Schultz regelmatig een duit in het zakje.

Wij moeten constateren dat de wirwar van communicatie en verantwoordelijkheidslijnen niet meehelpt. Nog steeds is de door de overheid geïnitieerde opsplitsing van ons bedrijf de oorzaak van de georganiseerde puinhoop. Het wordt echt tijd om toch de “harde”scheiding tussen de bedrijven en onderdelen te slechten in plaats van de huidige machtloze samenwerking en kluscluppies. Wij vragen NS, Prorail en het ministerie daar nu echt werk van te maken

Het management van NSR zou los van deze noodzakelijke actie ook de hand wel eens in eigen boezem kunnen steken. Zorg dat personeel inzicht krijgt in de dienstuitvoering. Zodat voor het daadwerkelijk rijden van de trein het personeel op de hoogte is van de structuur en de eventuele afwijkingen in de dienstregeling. Ook het overdragen van informatie tussen personeel onderling, vroeger d.m.v. “witte” dienstkaartjes en treinrapporten, zou een bijdrage kunnen leveren. Verder denken wij dat het praten en voorlichten van de verschillende beroepsgroepen door het management in TWO’s veel meer over de inhoud van treinen rijden zou moeten gaan. En juist op dat laatste punt lijken personeel en management steeds meer uit elkaar te drijven. Daar wordt niemand gelukkig van en de treinen gaan er zeker niet beter van op tijd rijden.

FNV Mokumspoor heeft bovenal grote zorgen over de reorganisatiedrang van de NSR directie op het punt van de logistieke functies. De transportbestuurders, knooppuntcontrollers, Lokale en Centrale Planners worden geconfronteerd met hoge werklast maar nog meer met allerlei krankzinnige bezuinigingsideeën. Voor ons ontbreekt elk logisch verband tussen het beknibbelen op de kwaliteit van de plannen en uitvoering en het willen halen van punctualiteitsdoelstellingen. Een toenemende druk op de medewerkers van logistieke planning en besturing zal de kwaliteit volgens FNV Mokumspoor alleen maar verder onder druk zetten.

Als laatste belangrijke bijzaken die niet bevorderlijk zijn voor het op tijd rijden van treinen noemen wij ook nog het verkorten van de voortijd voor HC en MCN, het overdragen van RET werk aan Nedtrain en het continue overbelasten van de treindienstleiding. FNV Mokumspoor kan geen lijn in het beleid ontdekken. Laat iemand in dit bedrijf nu eens aangegeven wat echt belangrijk is, kosten besparen of een goed product aan onze reizigers leveren en daarmee groeien. Wij begrijpen het niet meer!!!

Namens FNV Mokumspoor,

Peter Reenalda
Regie Redmeijer
Marcel Grobben
Lieuwe Hamburg
Anna Bruni

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Helaas

FNV Mokumspoor zou graag positieve ontwikkelingen binnen ons bedrijf benadrukken. We moeten echter constateren dat er op dat vlak weinig te melden is. We worden wel opgeschrikt door negatieve geluiden.

Diverse grote projecten bij NS lijken op mislukkingen uit te draaien. We doelen dan op het introduceren van de chipkaart en het afsluiten van stations (ET/BTS), waar tientallen miljoenen zijn zoekgeraakt. Ook de introductie van de hoge snelheidstrein, een nieuwe opzet van informatie aan de reizigers en een nieuw planningsysteem verlopen ronduit dramatisch. En er staan nog veel reorganisaties en projecten op stapel die ons niet vrolijk stemmen.

Door bezuinigingsmaatregelen, verkorten voor- en natijd en overstaptijden, in de machinsten en conducteursdiensten worden er veel overs gecreëerd. Ook bij andere bedrijfsonderdelen stormt een bezuinigingsorkaan. Verder maken er minder mensen gebruik van 57+ en 55+ aanbiedingen dan werd verwacht.

Er ontstaat zodoende op korte termijn,concernbreed, een groot probleem       !!!

FNV Mokumspoor vindt dat dit niet afgewenteld moet worden op de werknemers.  Geen repressieve maatregelen of onredelijk ontslag!!!!

Degene die aan de top  van dit bedrijf staan, zouden zich eens achter de  oren moeten krabben. We hebben het personeel om veel meer reizigers te vervoeren. Zelfs de Mat problemen zijn verminderd. Toch zijn de reizigers aantallen niet toegenomen de laatste jaren, terwijl daar onze boterham mee te verdienen is. Helaas we worden er niet vrolijker van.

 

 Namens Mokumspoor

Peter Reenalda Voorzitter

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Brief van Mokumspoor aan Pdm. Menno Simon m.b.t. TWO
 
Geachte heer Simon,

Naar aanleiding van de laatste rondes gemengd werkoverleg het volgende:
wij begrijpen dat het wenselijk is om de verschillende beroepsgroepen binnen NS
rond de tafel te krijgen. Het bevorderen van meer kennis van- en begrip voor
elkaar is een goede zaak.

Het is logisch dat bij gemengd TWO de onderwerpen een meer algemeen karakter
hebben. Gevolg hiervan is echter dat de meer specifieke onderwerpen die bij de
verschillende beroepsgroepen spelen, blijven liggen.
FNV Mokumspoor ervaart dat laatste als een groot gemis.
We pleiten daarom voor twee soorten overleg: 1. algemeen TWO en 2. specifiek
TWO.
Ons voorstel is om algemeen TWO plaats te laten vinden in het voorjaar en
specifiek TWO in het najaar.

Het specifieke TWO zal wat ons betreft óók moeten gaan over roosters en
werklijnen.
Zeker bij het rijdend personeel zijn dat waarschijnlijk de belangrijkste
aspecten van het werk. Wij stellen dat roostervertegenwoordigers betrokken
moeten worden bij dit TWO om zo de deelnemers de mogelijkheid te bieden om in
gescheiden beroepsgroepen de conceptroosters te bespreken. Er zijn twee redenen
om bij specifiek TWO met vaste groepjes te werken: een rooster bespreken kan
alleen met de mensen die in dat rooster zitten, maar daarnaast is het belangrijk
om werkoverleg de kans te geven om te ontwikkelen binnen de eigen (beroeps)
groep.

Door steeds willekeurig mensen bij elkaar te zetten krijgt TWO geen geschiedenis
en dus ook geen toekomst, de deelnemers kunnen eigenlijk niet terugkijken op
gemaakte afspraken maar ook niet vooruitdenken naar een volgend TWO. Wij weten
uit ervaring dat mensen beter samenwerken (overleggen) naarmate ze elkaar beter
begrijpen (kennen). Ironisch genoeg was dat nu juist ook de reden om ons gemengd
TWO te geven. Het werkt misschien op een kleine standplaats maar op een grote
standplaats als Amsterdam, met vele honderden collega’s, zal er steeds voor
gewaakt moeten worden dat afzonderlijke personeelsleden niet “verzuipen” in de
grote groep.
Niet iedereen heeft de gave om in een “vreemde” groep zich meteen op zijn of
haar gemak te voelen en in het openbaar het woord te voeren.

FNV Mokumspoor heeft begrepen dat het management bezig is om TWO aantrekkelijker
te maken en hierbij het personeel betrekt in de vorm van werkgroepjes. Wij
denken dat ons werkoverleg te belangrijk is om er niets van te vinden en vragen
u dan ook om bovenstaande bijdrage voor een beter werkoverleg een rol te laten
spelen in het traject: anders TWO ‘Groeien naar motivatie’.

In afwachting van uw reactie,

Namens Bedrijfsafdeling FNV Mokumspoor


      Peter Reenalda (voorzitter)
      Lieuwe Hamburg (bestuurslid) Freek Postma (secretaris)
      Regie Redmeyer (kaderlid)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste leden van de Raad,
 
Als FNV Mokumspoor, bedrijfsafdeling Amsterdam van FNV Bondgenoten, hebben wij
twee brieven aan President-directeur dhr. A. Veenman gestuurd.
Tot nu toe hebben wij nog geen antwoord mogen ontvangen. De brieven sturen wij
als bijlage bij deze brief.
(klik hier en hier om ze nogmaals te lezen: RA)
 
NS Reizigers stopt klaarblijkelijk met het rijden van treinen op Arnhem – Tiel;
omdat “we” de conducteur op de trein zogenaamd niet meer kunnen betalen.
Wij  hopen trouwens dat dit het enige schaap is wat over deze afbraakdam zal
lopen.
En NS Reizigers vraagt nu aan Machinisten en Conducteurs en ander geüniformeerd
personeel om zelf hun kleding passend te maken. De kostenbesparingsorkaan die
door het bedrijf stormt zal grote gaten in de organisatie slaan en effect hebben
op de directe uitvoering van de treindienst. En er is geen enkele sprake van
enige significante broodnodige reizigersgroei.
 
Onze constateringen hebben wij zoals aangegeven aan dhr. A. Veenman gestuurd,
met het verzoek om samen met de 72 mededirecteuren bij te dragen aan het
oplossen van de kostenproblemen. Hij heeft niet de moeite genomen om ons te
antwoorden.
Daarom verzoeken wij u ons inzicht te verschaffen over de, in onze ogen,
exorbitante beloning van de top van de Nederlandse Spoorwegen NV. Ook de
bonussen, waarvan per directielid minimaal twee conducteurs kunnen worden
ingezet,  passen niet in bovenstaande werkelijkheid.
 
FNV Mokumspoor verzoekt u dan ook om de salarissen van de directeuren minimaal
te halveren en hun bonus te laten afhangen van reizigersgroei en de hoeveelheid
gereden treinen. Zo wordt het opheffen van treinen niet beloond en is er een
stimulans om het product daadwerkelijk te verbeteren.
 
In afwachting van uw reactie,
 
Namens FNV Mokumspoor
 
      Peter Reenalda
      voorzitter FNV MokumspoorMarcel Grobben
      bestuurslid FNV Mokumspoor

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het kan toch nog gekker!!!

FNV Mokumspoor wil jullie allemaal allereerst bedanken voor de inzet tijdens de
acties van de afgelopen maanden. De resultaten zijn te lezen op het FNV
Bondgenoten pamflet. Er volgen ledenvergaderingen (in Amsterdam op 22 november
op het regiokantoor Slotermeerlaan 80; aanvang 19:30 uur) en een referendum
zodat ieder lid van de FNV zich uit kan spreken.
Verder willen we jullie een aantal punten onder de aandacht brengen die hier in
Amsterdam spelen:

Treinsurveillanten bedankt

Zoals het er nu voorstaat worden zo’n 20 Tsv’ers door het management misbruikt.
Deze mensen hebben de afgelopen jaren, tijdens een tekort aan personeel, de
treindienst aan de gang gehouden. En nu we weer wat ruimer in het personele
jasje zitten, wordt hen geen HC-cursus met aandachtpunten aangeboden. FNV
Mokumspoor vindt dat er voor deze groep met al hun evaring er voldoende nuttig
werk, al dan niet op de trein, is. Denk aan extra beveiliging op de
ringlijnstations, ‘extra’ingangscontroles, surveillance op onbemenste stations,
extra ondersteuning op de trein etc, etc. Al met al zegt FNV Mokumspoor tegen
het Amsterdamse management: “kijk eens verder dan je kostenplaatjesneus lang
is.” Deze collega’s die ons in moeilijke tijden hebben geholpen, verdienen bij
NS toekomstperspectief.

Kleding zelf vermaken

FNV Mokumspoor wil dat er aan iedere drager van het nieuwe uniform een niettang
ter beschikking wordt gesteld. Even zonder dollen; ons inziens is het bedrijf
verantwoordelijk voor een goed zittend en passend uniform. Men wil immers dat we
er netjes bijlopen. Wij vinden dan ook dat het bedrijf daarvoor de faciliteiten,
niet eenmalig maar voor onbepaalde tijd, beschikbaar stelt.

Voorlichtingsdagen alias TWO

FNV Mokumspoor krijgt verschillende klachten over de inhoudsloosheid en daardoor
nutteloosheid van de TWO’s. Als personeel mogen we zelf ook agendapunten
indienen. De POC heeft dit ook gedaan. De toename van STS’en was aanleiding voor
het behandelen van ARI. Echter, als dit leidt tot een rondleiding bij de
verkeersleiding waar het personeel niet op de hoogte is van het onderwerp, wordt
het een wasseneus. FNV Mokumspoor roept collega’s op, het restauratieve beleid,
roosters en werklijnen en meer met directe collega’s Werkervaringen te kunnen
uitwisselen, als agendapunten in te dienen.

Brief Raad van Commissarissen

FNV Mokumspoor heeft in navolging van eerdere brieven aan president-directeur
Aad veenman, nu een brief gestuurd aan de raad van commissarissen. De
belachelijke beloning van de top van dit bedrijf staat in schril contrast met de
bezuinigingsoperatie van de TSV’en, Zelf broekspijpen knippen en het sluiten van
treindiensten. Degene die 459.000 Euro per jaar vangt heeft overigens niet de
moeite genomen FNV Mokumspoor te antwoorden. Je zou toch wat anders verwachten
met zo’n salaris en bonus. Het kan toch gekker!!

Vakbondskadergroep FNV Mokumspoor NS Reizigers Amsterdam CS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De vakbondsvlag wapperde al (Trouw)

De reportages op deze pagina werden gemaakt door: Renske Huysing Onno Havermans
Henny de Lange Ruud van Haastrecht George Marlet John Hoogerwaard Malika el
Ayadi

AMSTERDAM - Vakbondsleider Lodewijk de Waal krijgt een aluminium 'spreekbuis'
van buschauffeur John Plomp uit Haarlem. Lachend zet de FNV-voorman het metalen
hulpstuk aan zijn mond: ,,Dit is pas het begin van onze acties.” Zijn stem
schalt over het uitgestorven perron.

,,We zien het voorstel om mensen met een minimuminkomen twintig procent te
korten, als een nieuwe provocatie.” Met de spreekbuis krijgt De Waal ook duizend
steunbetuigingen van forenzen die zich solidair verklaren met het stakende
treinpersoneel.

Een groot deel van de conducteurs en machinisten uit de ochtendploeg legde bij
aanvang van hun dienst het werk neer. Ze druppelden gisterochtend om vijf uur de
NS-kantine binnen om zich als staker of werkwillige te laten registreren. ,,We
waren hier een kwartier eerder dan de NSmanagers”, zegt rangeermachinist en
FNV-kaderlid Liewe Hamburg glunderend. ,,De vakbondsvlag hing al boven de
grootste tafel, toen ze arriveerden.”

Een oranje spandoek van de vakbond voor rijdend personeel (VVMC), de knalgele
actiestickers, buttons en een grote schaal snoep geven de warme personeelsingang
een feestelijke aanblik. Marcel Grobbe houdt een oogje op de intekenlijsten,
terwijl hij met Roel Berghuis van FNV Bondgenoten overlegt. ,,We moeten de druk
opvoeren om te voorkomen dat ze die onervaren jonkies in Haarlem alsnog uit
laten rijden.” Bij de koffieautomaat vraagt een stakende conducteur zijn
werkwillige collega waarom ze niet meedoet. Hij onderstreept dat de gedupeerde
reiziger ook te maken heeft met de kabinetsplannen. De conductrice blijft echter
bij haar standpunt dat de verkeerde mensen gedupeerd worden door de
treinstaking. Calamiteiten-staf Rail Noordwest laat de vakbonden om zeven uur
weten dat de treinen niet op incidentele basis zullen rijden.

Als de treindienstleiders hun collega's uit de nachtploeg komen aflossen,
wachten de organisatoren gespannen af. Deze werknemers coördineren het
dagelijkse treinverkeer, waardoor ze een sleutelpositie hebben. In eerste
instantie neemt een manager het werk van een stakende treindienstleider over.
,,Besmet werk”, noemt Berghuis de manoeuvre verontwaardigd. Treindienstleiders
die hun collega's overhalen om te staken, worden weggestuurd. In de kantine
blijkt echter al snel dat de meerderheid van de treindienstleiders staakt. Ook
omroepers voegen zich bij de stakers. FNV Kaderleden halen opgelucht adem:
treinverkeer gaat volledig plat.

Routineus maken de stakers een ronde langs de internationale loketten die wel
geopend zijn. Een Amerikaans stelletje wacht beteuterd tot het buiten licht
wordt. De baliemedewerksters hebben uiteenlopende redenen om niet te staken.
Alleen vakbondsleden krijgen betaald uit de stakingskas, reizigers worden
gedupeerd en een enkeling gelooft niet dat demonstreren helpt:
,,Baliemedewerkers worden over twee jaar toch ontslagen.”

De stakende machinisten, conducteurs, loketmedewerkers en schoonmakers trekken
gezamenlijk over het stille perron naar het NS verenigingsgebouw. Ook het
rijdende personeel van de internationale treinen en stakende buschauffeurs
sluiten zich aan.

Lodewijk de Waal baant tussen de mensen door naar binnen. ,,Ik betaal al 39 jaar
mijn premie”, vertelt een machinist met een walmende sigaar. ,,Ik zie mezelf
niet met een rollator op de trein stappen.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amsterdam, 16 juli 2004
 
 
Geachte heer Veenman,
 
 
Goed we hebben niet expliciet om een reactie gevraagd op onze open brief  d.d.
14 juni 2004, maar omdat u niet de moeite neemt om te reageren vragen wij daar
nu om.
 
Ondertussen hebben we in de “goed nieuws Koppeling” kunnen lezen dat u en uw
mede directeuren geen bonus krijgen maar dat dit een variabel deel van het
salaris is. Wij als FNV Mokumspoor vragen ons af of dat niet een beetje teveel
van het goede is voor personen die al meer dan 1,06 miljoen oude Nederlandse
guldens krijgen.
 
FNV Mokumspoor vraagt zich ook af waarop dit variabel deel van de beloning is
gebaseerd en wij zullen indien noodzakelijk de raad van commissarissen om deze
uitleg verzoeken. In een bedrijf waar elk dubbeltje omzichtig omgedraaid wordt,
vinden wij de hoeveelheid directeuren en de salariëring buiten proporties.
 
Durft u, bij steeds teruglopende reizigersaantallen, deze situatie te handhaven.
Een goed gebaar uwerzijds zou het inleveren van minimaal de helft van uw salaris
zijn. En het variabele deel te baseren op reizigersgroei. AIDA en andere
bezuinigingen in de organisatie slaan, zoals uw voornemen de(inter)nationale
loketten te minimaliseren en treinen uit de dienstregeling te schrappen, steeds
grotere gaten in de aantrekkingskracht van de trein. En daar waar er elk jaar
geknepen moet worden in diensten van het (rijdend) personeel, efficiency van
procenten, lijkt het ons geen gek voorstel om het aantal directeuren, hoofden en
opperhoofden terug te brengen. Het blijft raar dat de overhead groeit terwijl
het aantal reizigerskilometers terugloopt. Door groei worden we sneller
financieel gezond dan met de door u gevoerde afbraakpolitiek.
 
Hopend op een spoedige reactie,
 
 
Namens FNV Mokumspoor,
 
 
Peter Reenalda
Freek Postma
Marcel Grobben
Lieuwe Hamburg

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Open brief
                                                                                
             Amsterdam 14 juni 2004,
 
 
Geachte Heer Veenman,
 
Op onze vergadering van 19 mei j.l. hebben we aantal zaken m.b.t. het NS bedrijf
besproken. Een van de elementen was de ontwikkeling van het bedrijf.
 
Wij als FNV Mokumspoor moeten constateren dat het goed gaat met het bedrijf.
Immers we sluiten loketten, rijden uurdiensten over de beide bogen in de regio
Amsterdam, Internationale verkoop moet via het internet worden geregeld, het
aantal treintaxi stations wordt verminderd, we hebben een balietoeslag
geïntroduceerd en strippenkaarten verkopen we alleen nog bij kiosken. Een deel
van deze elementen komt uit uw eigen jaarverslag van 23 februari 2004. Daarnaast
heeft u ook nog besloten om een viertal spoorlijnen af te stoten. Terwijl uzelf
tegen een lappendeken van spoorwegbedrijven in Nederland bent zoals u in een van
de laatste edities van trens beweert.
 
Omdat het zo goed gaat, heeft u en uw collega Holding directeuren een
jaarsalaris van respectievelijk    € 474.000 en € 417.500. Met bonussen die
oplopen tot boven de € 80.000 per persoon per jaar.  Met deze beloning bent u
samen met bijna zeventig mededirecteuren verantwoordelijk voor bovenstaande 
maatregelen en ook voor het zoveelste jaar op rij, teruglopen van de
reizigerskilometers per trein. Van het maximale aantal van 15,7 miljard in 1991
tot 13,8 in uw bonusjaar 2003.
 
Wij van FNV Mokumspoor vinden het onacceptabel dat het bovengenoemde
afbraakbeleid bij de Nederlandse Spoorwegen wordt gehonoreerd met een salaris
van minimaal twaalf fulltime machinisten. Met daarnaast een buitenproportionele
bonus.  Wij vragen ons af of u deze en komende bezuinigen met droge ogen nog uit
kunt leggen? En om de verhoudingen binnen dit bedrijf (NS) niet op scherp te
zetten verzoeken wij u uw bonus en een deel van uw salaris en dat van u collega
directieleden in te leveren. Als al onze directeuren blijken het goed voor te
hebben met NS dan kunnen we met het vrijgekomen geld treinen blijven rijden en
loketten openhouden. Hiermee zal de kwaliteit van onze dienstverlening
verbeteren.
 
Met vriendelijke groet, namens FNV Mokumspoor,
 
Peter Reenalda
Marcel Grobben
Freek Postma
Lieuwe Hamburg

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pakkie brood en thermosfles mee?
 
Amsterdam, 22 april 2004
 
Beste collega’s,
 
De restauratieve voorzieningen bij NS lopen hard achteruit.
Vanwege kostenbesparingen worden diverse kantines gesloten, en is de prijs van
onze melk niet meer concurrerend met Appie Heijn.
 
De SOV krijgt ook te maken met prijsverhogingen opgelegd door de NS directie, en
is waarschijnlijk eerdaags alleen nog tussen de middag voor het
kantoor-personeel open.
 
FNV Mokumspoor vindt dat de geroemde kwaliteit van de arbeid, boven
kostenreductie gaat. Wij willen een betaalbare bak soep en maaltijden, en
concurrentie ongevoelige prijzen voor koffie en melk.
 
Daarnaast lijkt het ons in een volcontinubedrijf geen overbodige luxe dat de
kantine ook 24 uur per dag bezet is. Wij prefereren menselijk contact boven een
slecht gevulde automatenwand.
 
Twee andere punten zijn de reinheid en de koffiecommissie.
Het minimaal drie-maal per dag schoonmaken van rust en eetruimtes lijkt ons geen
overbodige luxe.
FNV Mokumspoor verbaast zich er over dat er nog steeds geen eigen
koffiecommissie is. Het lijkt hier meer op afstel dan op uitstel.
 
Ben je over deze zaken ook ontevreden, kaart het dan aan in het TWO.
Je hebt immers recht om eigen agendapunten in te dienen. En het onderwerp
kwaliteit van de arbeid moet je PM aanspreken.
 
 
Met vriendelijke groeten,
namens FNV Mokumspoor,
 
 
Lieuwe Hamburg
Peter Reenalda

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakelijkheid Troef!
 
5 april 2004
 
Collega’s,
 
Het management krijgt steeds meer mogelijkheden om vanuit de bureaustoel
gegevens over u te verzamelen: denk aan belpatronen, in en uit dienst melden en
bijvoorbeeld op- en af trein melden. Deze gegevens komen terug in functionering
gesprekken. Op zich is het verzamelen van feitjes over het functioneren van
personeel niet verkeerd maar u doet er goed aan om zich te realiseren dat het
gebeurt. In de wet privacy staat dat gegevens alleen gebruikt mogen worden voor
het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 
Wij van Mokumspoor adviseren onze leden om ook iets zakelijker met het
management om te gaan: laat afspraken schriftelijk vastleggen zodat ze bij
wisseling van manager niet opnieuw gemaakt hoeven te worden. Let erop dat een
functioneringgesprek minimaal een week van tevoren bij u bekend
gemaakt wordt doormiddel van een puntenlijst waar het gesprek over gaat.
Bereid u voor op deze gesprekken. U heeft het recht  zich te laten begeleiden
door een vertrouwenspersoon… bij normale verhoudingen is dit natuurlijk niet
nodig…
 
Het is duidelijk dat er aan dossieropbouw wordt gedaan.
En in een zakelijk verhouding past het dat je net zo opstelt als de werkgever.
Denk aan uw eigen rechten!
Houdt zelf ook een dagboek bij dit telt net zo zwaar bij problemen als het
dossier van de werkgever.
 
Met vriendelijk groet,
 
Peter Reenalda
Lieuwe Hamburg
Bedrijfsafdeling FNV Mokumspoor.
 
Terug naar het begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/3/6/363174/STS-passages.pdf

 

Laatste wijziging op: 04-03-2008 14:20